ENERGIEBEHEER

Meten is weten…

Energiebeheer met Smappee

Het einde van de terugdraaiende teller (sinds 1 januari 2021) en de introductie van het capaciteitstarief (vanaf 2022) zorgt ervoor dat we anders met energie moeten gaan omgaan. Dat kadert natuurlijk allemaal in de energietransitie waarin we zitten. We gaan over van een wereld met fossiele brandstoffen naar een (hybride) wereld waarin er een (groot) deel van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Dat stelt ook andere eisen aan de elektrische installaties aangezien de energiestromen moeten beheerd worden in tegenstelling tot vroeger. Bovendien is er, naast het feit dat we allemaal een groenere en gezondere wereld willen voor onze kinderen, familie, vrienden en omgeving, ook een terugverdieneffect aan verantwoord en bewust met energie om te gaan.

E3-COMFORT is Smappee Partner en kan u ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van uw energiebeheersysteem.

01

Meten is weten

Smappee monitort je energieverbruik, verwerkt al de info en brengt deze tot leven via een krachtige app en webportaal.

Optimaliseren of veranderingen realiseren kan pas vanaf er goed gemeten wordt en er duidelijke informatie beschikbaar is.

02

Diverse energiestromen

Je kan het totaal elektrisch verbruik gaan monitoren maar je kan ook bepaalde grote verbruikers opvolgen. Denk daarbij aan het verbruik van je airco’s, de warmtepomp, het zwembad, etc..

Naast de verbruikers kan je ook de opbrengsten gaan meten uit bvb. zonnepanelen of windmolen(s).

03

Zelfconsumptie maximaliseren

Door het wegvallen van de terugdraaiende teller is het van groot belang om je zelfconsumptiegraad te maximaliseren. Concreet betekent dat dat je de energie van je zonnepanelen moet gebruiken wanneer ze beschikbaar is. Energie op het net zetten kan nog steeds zoals vroeger maar is niet meer zo rendabel.

Stel je investering in zonnepanelen veilig en maximaliseer je zelfconsumptiegraad met Smappee.

04

Overbelasting vermijden

Onze elektrische honger groeit continu en die golf van elektrificatie zal zich alleen maar verder zetten de komende jaren. Onze elektrische aansluiting verandert echter niet. Het is daarom vandaag al, maar zeker naar de toekomst toe, belangrijk om te vermijden dat je elektrische installatie overbelast geraakt en daardoor uitvalt. Smappee kan dat mee helpen realiseren!

05

Actief sturen

Met Smappee kunnen de energiestromen in detail gemeten worden en met de inzichten die je daar verkrijgt, kan je bepaalde verbruikers actief gaan sturen. Zo kan je bvb. de pomp van het zwembad enkel laten draaien als er een overschot is aan energie of kan je de circulatiepomp alleen laten draaien als er mensen in de badkamer zijn (met een instelbaar klokschema).

Als je dan ook nog een Smappee laadpaal hebt, dan kan deze ook ingezet worden om overbelasting te vermijden en zelfconsumptie te gaan maximaliseren.

06

Geld besparen

Smappee kan je op diverse manieren helpen om energie en geld te besparen.

Ten eerste zorgt het gedailleerd monitoren ervoor dat je automatisch geneigd bent om te willen verbeteren en te optimaliseren.

Ten tweede ga je door de opgewekte energie te gebruiken wanneer ze beschikbaar is (met een niet-terugdraaiende teller) ervoor zorgen dat je zonnepanelen zichzelf sneller terugverdienen.

Tenslotte kan Smappee het totale vermogen van de elektrische installatie bewaken via dynamic load balancing waardoor het capaciteitstarief in de toekomst kan gemonitord en beheerd worden.

Hoe werkt Smappee in een woning?

Meer informatie vind je op de site van Smappee.

Hoeveel kost een Smappee installatie?

Een Smappee installatie is altijd een beetje maatwerk en afhankelijk van wat je exact wilt gaan meten en sturen.

Om je toch alvast een richtbedrag te geven weten we uit ervaring het volgende. Een Smappee installatie die het volgende kan:

  • Meten van het totale elektrische verbruik
  • Meten van de opbrengst van de zonnepanelen
  • Meten van 2 grote monofasige verbruikers (bvb. warmtepomp)

kost ongeveer 600 euro excl. BTW aan Smappee materialen (excl. installatie en configuratie) met een Smappee Connect gateway.
Inclusief plaatsing en configuratie mag je uitgaan van een totaalkost van ongeveer 900-1000 euro excl. BTW (in het Leuvense).

We zien hier uitgegaan van 3x400V+N netaansluiting en omvormer

Aarzel niet ons te contacteren voor een gedetailleerde offerte. Om je goed en snel te kunnen helpen weten we graag welk type aansluiting je hebt en wat je wilt gaat monitoren.

DENK OOK AAN DE ANDERE PIONNEN IN UW ENERGIE-SCHAAKSPEL

Menu